ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

9ΜΚ7ΩΛ4-Α7Λ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΜΚ7ΩΛ4-Α7Λ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

6156

67/2021

Α.Δ.Σ.67/2021:Εκμίσθωση συστάδων υλοτομίας δημοτικών δασών Κ. Φούρκας και Κεφαλοχωρίου διαχειριστικού έτους 2019 Δήμου Κόνιτσας

30/09/2021 14:51:06

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *