ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

630ΒΩΛΡ-ΥΗΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/630ΒΩΛΡ-ΥΗΓ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

6163

14549/2021

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 339/2021. Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρακτικού IΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΆ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 4ης ΕΩΣ 7 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗ Δ.Ε. ΚΥΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ».

30/09/2021 14:50:33

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *