ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

66Ψ2ΟΡ1Υ-Χ77

https://diavgeia.gov.gr/doc/66Ψ2ΟΡ1Υ-Χ77

30/09/2021 03:00:00

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

50205

223700

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΚ2 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΑΣ ΛΕΥΚΩΝΑ ΚΥΡΙΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ Π. ΕΒΡΟΥ

30/09/2021 14:50:23

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *