ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

9ΔΥΦ465ΦΥΟ-4ΑΙ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΔΥΦ465ΦΥΟ-4ΑΙ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

100010899

Γ5α/Γ.Π.18829

«Αναγνώριση του Καρδιολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Θ. «ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ως κατάλληλου για την εκπαίδευση ειδικευμένων καρδιολόγων στις νεώτερες τεχνικές »

30/09/2021 14:49:27

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *