ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ω8ΔΞ4653Π4-ΜΤΡ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8ΔΞ4653Π4-ΜΤΡ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

423793

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ "ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ"

30/09/2021 14:48:52

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *