ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ψ7Λ0ΩΛΡ-ΙΘΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ7Λ0ΩΛΡ-ΙΘΟ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

6163

14550/2021

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 340/2021. Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του Πρακτικού IΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΟΥ».

30/09/2021 14:48:42

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *