ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΨΒ13ΩΛΝ-9ΓΤ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒ13ΩΛΝ-9ΓΤ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ

6184

17468

Λήψη απόφασης για προσκύρωση στην ιδιοκτησία με κ.κ. 692004 στο Ο.Τ. Γ1118 της 4ης -5ης Π.Ε. Πόρτο Ράφτη.

30/09/2021 14:48:21

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *