ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΩΘΞΠΩΞΨ-ΕΙΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΘΞΠΩΞΨ-ΕΙΟ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

6229

347.2021

Περί έγκρισης παράτασης των συμβάσεων εργασίας, μέχρι τις 31.12.2021, του προσωπικού που προσελήφθη για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID – 19, αρχικά βάσει της αριθμ. 377/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και παρατάθηκε βάσει της αριθμ. 45/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και βάσει της αριθμ. 46/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του αναφερόμενου προσωπικού, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 147 του Ν. 4831/2021.

30/09/2021 14:48:08

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *