ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

9Η1ΛΩΛ4-ΕΚΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9Η1ΛΩΛ4-ΕΚΣ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

6156

68/2021

Α.Δ.Σ.68/2021:Εκμίσθωση – δημοπράτηση συστάδων υλοτομίας διαχειριστικών ετών 2020-2021 Δήμου Κόνιτσας

30/09/2021 14:47:51

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *