ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

6ΨΗ446ΜΤΛΗ-5ΝΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΗ446ΜΤΛΗ-5ΝΟ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

6082γ

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

30/09/2021 14:47:17

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *