ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

6ΥΩΙ4690Β4-ΤΔΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΥΩΙ4690Β4-ΤΔΚ

30/09/2021 03:00:00

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

99221896

30/30-9-2021/32

ΘΕΜΑ 32Ο Ε.Η.Δ.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ. ΑΡΓΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.016,22 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ CPV 33141700-7

30/09/2021 14:45:53

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *