ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

694ΒΟΡ1Φ-ΗΜΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/694ΒΟΡ1Φ-ΗΜΚ

30/09/2021 03:00:00

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΟΥ

50202

175041

Αντικατάσταση επιβλέποντα μηχανικού του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ», προϋπολογισμού 250.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ).

30/09/2021 14:45:32

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *