ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

60ΨΓ46ΜΤΛΗ-ΦΜΠ

https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΨΓ46ΜΤΛΗ-ΦΜΠ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

6082δ

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών/ΕΕΠ

30/09/2021 14:42:56

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *