ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

6Α9ΤΟΚ9Κ-Τ3Ξ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Α9ΤΟΚ9Κ-Τ3Ξ

30/09/2021 03:00:00

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

53460

339/2021

.Λήψη απόφασης για απευθείας ανάθεση εργασίας και υλικών για ελαιοχρωματισμό όλων των εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων, τριών (3)πορτών και wc στο Δημοτικό Σχολείο Οινόης.

30/09/2021 14:42:22

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *