ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

9794ΟΡ1Κ-ΣΛ1

https://diavgeia.gov.gr/doc/9794ΟΡ1Κ-ΣΛ1

30/09/2021 03:00:00

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

50196

119817

Έγκρισης κίνησης υπηρεσιακού οχήματος εκτός ορίων του Νομού.

30/09/2021 14:42:17

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *