ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΨΞΝΟ469060-7Ω2

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΝΟ469060-7Ω2

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦ. ΠΑΝΕΠΙΣΤ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚ. ΛΑΡΙΣΑΣ

99222012

Θ 67/15/16.9.2021

ΘΕΜΑ 67ο: «Έγκριση σκοπιμότητας, διενέργειας, σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, έκδοσης απόφασης ανάληψης για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Βακτηριολογικού Εργαστηρίου 6» (CPV: 33698100-0 «Καλλιέργειες Μικροβιολογίας»), με αριθμό διακήρυξης Δ430/2021 για τις ανάγκες του Βακτηριολογικού Εργαστηρίου του Π.Γ.Ν.Λ.

30/09/2021 14:42:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *