ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

6ΙΙΝΟΛ15-53Τ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΙΝΟΛ15-53Τ

30/09/2021 03:00:00

ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

52524

1319/30-9-2021

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Νο 66« Απευθείας ανάθεση εκπροσώπησης από Δικηγόρο σε αγωγή με αριθμ.κατάθεσης ΑΓ13235/2018 και αριθμό κλήσης ΚΑ25263/2020 εργαζομένης κατά του Φορέα ενώπιον του 24ου Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία πρόκειται να συζητηθεί ύστερα από αναβολή , στις 14/10/2021.»

30/09/2021 14:41:52

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *