ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΩΤΓΠ46ΜΤΛΗ-Τ4Β

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤΓΠ46ΜΤΛΗ-Τ4Β

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

9215

Καθορισμός χώρου εγκατάστασης της εφορευτικής επιτροπής για την εκλογή ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων στο Π.Υ.Σ.ΔΙ.Π. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με την ηλεκτρονική διαδικασία, των μονίμων και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. υπαλλήλων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσής, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

30/09/2021 14:41:43

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *