ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΩΔΓΑΟΡ1Υ-ΙΞΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔΓΑΟΡ1Υ-ΙΞΞ

30/09/2021 03:00:00

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

50205

223705

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του εθελοντικού έργου αναδάσωσης, από την εταιρεία SOCOTAB EOOD, έκτασης 7,0 στρ περίπου στην περιοχή Σμιγάδας ΠΕ Ροδόπης

30/09/2021 14:41:32

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *