ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

65Τ54691ΗΨ-ΗΡ2

https://diavgeia.gov.gr/doc/65Τ54691ΗΨ-ΗΡ2

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

99219997

1486

Απόφαση Προέδρου για πρόσληψη 8μηνων στο Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολιου

30/09/2021 14:41:24

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *