ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

6Γ1Ξ46ΜΤΛΗ-Ν6Ξ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6Γ1Ξ46ΜΤΛΗ-Ν6Ξ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

6082ε

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών/ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

30/09/2021 14:41:22

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *