ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

6ΦΥ2ΟΚΣΤ-0ΙΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΦΥ2ΟΚΣΤ-0ΙΨ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

54082

1427

Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία μουσικής κάλυψης εκδήλωσης στην Αγ. Βαρβάρα Ακράτας στις 3 Οκτωβρίου

30/09/2021 14:41:05

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *