ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

6ΦΙΗΩ6Χ-ΖΥΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΦΙΗΩ6Χ-ΖΥΦ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

6015

39611

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ

30/09/2021 14:40:54

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *