ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

64ΠΘ4653Π4-ΜΤΙ

https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΠΘ4653Π4-ΜΤΙ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

467479

Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΑΚ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» αναδόχου εταιρείας «ΜΗΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «Μ.Σ. ΤΕΧΝΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε.»

30/09/2021 14:40:24

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *