ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

6ΖΨΥ4690ΒΩ-37Τ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΖΨΥ4690ΒΩ-37Τ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ‘ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕIO’

99221899

16676/29-09-2021

43Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ/ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ/ 30-09-2021/ ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1,6,7,8,9 ΚΑΙ 15

30/09/2021 14:40:21

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *