ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

92Ε1465ΧΘΞ-ΝΩΟ

https://diavgeia.gov.gr/doc/92Ε1465ΧΘΞ-ΝΩΟ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

100025905

265358/30-09-2021

Έγκριση 2ου Ειδικού Απολογισμού Εργασιών και 2ης μείωσης εγγυήσεων αντικατάστασης κρατήσεων για το έργο "Επεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Πύργος – Καλό
Νερό"

30/09/2021 14:40:20

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *