ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΩΑΓ346ΜΤΛΗ-Υ8Ρ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΑΓ346ΜΤΛΗ-Υ8Ρ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

6082

Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ

30/09/2021 14:39:24

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *