ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

63ΤΣ7ΛΞ-8ΣΣ

https://diavgeia.gov.gr/doc/63ΤΣ7ΛΞ-8ΣΣ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

5011

924/30-9-2021

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ

30/09/2021 14:39:01

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *