ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΨΚΧΩ6-2ΞΧ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚΧΩ6-2ΞΧ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

6

Φ.831/ΑΔ.1307/8729/Σ.3087

Έγκριση Αποδοχής Προσφορών Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ’ Αριθμ. 60/21 για την Ετήσια Συντήρηση του Συγκροτήματος Αξονικής Τομογραφίας GE REVOLUTION CT ES του Εργαστηρίου Αξονικής Τομογραφίας για Κάλυψη Αναγκών του 251ΓΝΑ

30/09/2021 14:38:07

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *