ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΨΘΖΒ4653ΠΩ-Κ6Θ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘΖΒ4653ΠΩ-Κ6Θ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

100015969

2903.18-1/71352/2021

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ

30/09/2021 14:38:02

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *