ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

6ΥΕΖ46ΜΤΛΗ-Β87

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΥΕΖ46ΜΤΛΗ-Β87

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

24215

Απόφαση επανατοποθέτησης ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

30/09/2021 14:37:11

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *