ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΨΞΦ046ΜΤΛΗ-5Τ5

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΦ046ΜΤΛΗ-5Τ5

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

100054501

24209

Απόφαση επανατοποθέτησης ΛΟΥΙΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

30/09/2021 14:36:55

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *