ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΡΠ42ΩΞΠ-9ΞΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΠ42ΩΞΠ-9ΞΦ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

6222

80

«Τροποποίηση προϋπολογισμού για την παράταση των συμβάσεων εργασίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ λόγω COVID»

30/09/2021 14:36:10

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *