ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

6ΓΠΚΟΕΛ8-ΛΥΚ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΓΠΚΟΕΛ8-ΛΥΚ

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

51270

12/2021

Έγκριση σύμβασης εξωδικαστικού συμβιβασμού με την εταιρεία KRETA KAT.

30/09/2021 14:35:49

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *