ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

9ΩΥΔΟΚΣΤ-ΧΚΨ

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΩΥΔΟΚΣΤ-ΧΚΨ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

54082

1426

Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης εκδήλωσης στην Αγ. Βαρβάρα Ακράτας στις 3 Οκτωβρίου

30/09/2021 14:35:48

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *