ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

6ΔΑ246ΜΝΗΠ-1ΛΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΑ246ΜΝΗΠ-1ΛΞ

30/09/2021 03:00:00

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕ

100063870

688

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Δ.Σ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

30/09/2021 14:35:15

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *