ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΨΕ154690ΒΙ-Ψ3Σ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΕ154690ΒΙ-Ψ3Σ

30/09/2021 03:00:00

ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

99221913

881

Λήψη απόφασης σχετικά με την ανακατανομή ποσού εφημεριών Χημικών, Βιοχημικών, Κλινικών Χημικών Βιολόγων, Φαρμακοποιών, Ψυχολόγων, Φυσικών Νοσοκομείων– Ακτινοφυσικών και Κτηνιάτρων για το τρίμηνο Οκτώβριος 2021- Δεκέμβριος 2021.

30/09/2021 14:34:59

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *