ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΩΖΗ7465ΦΥΟ-ΨΞΙ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΗ7465ΦΥΟ-ΨΞΙ

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

100010899

Γ5α/Γ.Π.19860

«Αναγνώριση του Ορθοπαιδικού Τμήματος του Γ.Ν. Ζακύνθου ως κατάλληλου για την χορήγηση χρόνου άσκησης δύο (2) ετών σε ιατρούς για την ειδικότητα της Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας »

30/09/2021 14:33:45

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *