ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΨΨΚΧΟΕΠΤ-ΜΩΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΚΧΟΕΠΤ-ΜΩΦ

30/09/2021 03:00:00

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

50886

975

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης 24/2021, για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων ΣΥΔΛΙ 2021.

30/09/2021 14:33:32

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *