ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ω533ΟΚΣΤ-Υ5Β

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω533ΟΚΣΤ-Υ5Β

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

54082

1425

Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την υπηρεσία ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης παρουσίασης βιβλίου στο Λόγγο στις 10 Οκτωβρίου.

30/09/2021 14:33:30

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *