ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΩΖ7Τ7ΛΕ-07Η

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖ7Τ7ΛΕ-07Η

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

5008

64230/25768

Έγκριση 1ης μείωσης εγγυήσεων ανάληψης κρατήσεων του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Η/Μ» Αναδόχου εταιρείας SUPERIOR P.C.I.K.E.

30/09/2021 14:33:08

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *