ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

665Η7ΛΕ-8ΨΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/665Η7ΛΕ-8ΨΑ

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

5008

956-44/23-09-2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 956-44/23-09-2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ι.Ν.

30/09/2021 15:39:56

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *