ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

9ΧΡΟ7ΛΕ-Δ01

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΧΡΟ7ΛΕ-Δ01

30/09/2021 03:00:00

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

5008

951-44/23-09-2021

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 951-44/23-09-2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Ι.Ν.

30/09/2021 15:26:51

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *