ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

94ΛΦΟΛ0Σ-7ΑΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/94ΛΦΟΛ0Σ-7ΑΞ

30/09/2021 03:00:00

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΑΛΙΜΟΥ

52590

ΔΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 76/2021 – Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου, για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

30/09/2021 15:26:15

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *