ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

95Π8465Θ75-ΓΒΓ

https://diavgeia.gov.gr/doc/95Π8465Θ75-ΓΒΓ

30/09/2021 03:00:00

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

100012660

928

Α.Α.Υ. 145/2021 Προέδρου Δ.Λ.Τ.Α. περί προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού για τη λειτουργία συστήματος ανακύκλωσης συνθετικών συσκευασιών από φελιζόλ-Υποέργο 1 του εγκεκριμένου έργου ΠΔΕ 2018.

30/09/2021 15:24:27

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *