ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ω33Φ469064-Χ7Ν

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω33Φ469064-Χ7Ν

30/09/2021 03:00:00

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ

99221998

38798/27.09.2021

Έγκριση προγραμμάτων τακτικών και πρόσθετων εφημεριών των ιατρών και επιστημόνων των Κλινικών/Εργαστηρίων και Τμημάτων του Νοσοκομείου μηνός Οκτωβρίου 2021.

30/09/2021 15:15:38

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *