ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ψ94ΘΟΡ1Ι-ΠΘΞ

https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ94ΘΟΡ1Ι-ΠΘΞ

30/09/2021 03:00:00

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

50203

46966/30.09.2021

Υπ’ αριθ. 46966/30.09.2021 απόφαση ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για διαχειριστικό έλεγχο στην Δ.Ε.Υ.Α. Ρόδου.

30/09/2021 15:14:10

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *