ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

67ΓΟ4653Π4-698

https://diavgeia.gov.gr/doc/67ΓΟ4653Π4-698

30/09/2021 03:00:00

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

100015966

467425

Αποστολή δικαιολογητικών για την πληρωμή μισθοδοσίας Σεπτεμβρίου 2021 ποσού 11.976,96 € του έργου ‘Ιμαρέτ Κομοτηνής: Συντήρηση μνημείου και εκκλησιαστικής συλλογής- Ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου"

30/09/2021 15:09:24

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *