ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

9ΝΧΨ469066-ΤΡ0

https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΝΧΨ469066-ΤΡ0

30/09/2021 03:00:00

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ

99222002

2995/30.09.2021

Συγκρότηση Επιτροπής για τη σύνταξη Τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για ταχεία μοριακή δοκιμή ανίχνευσης SARS COV 2 εντός 15 λεπτών

30/09/2021 14:58:28

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *