ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΩΦΙΚΟΡ10-ΦΦΦ

https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦΙΚΟΡ10-ΦΦΦ

30/09/2021 03:00:00

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

50200

202349

Επικύρωση της υπ’ αριθ. 60/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μακρακώμης, περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού – τροποποίησης τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2021.

30/09/2021 14:57:32

Published

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *